Bercoperweg 23=25 8423 TN

Huidige bewoners, uw geboortedatum en beroep

Bercoperweg 23Durk Hoekstra - Hoofd satelliet keuken en

Limkje Hoekstra-Veldhuizen,, Huisvrouw/kinderopvang.

Roy Hoekstra, Schilder.

Sinds welk jaar woont u hier

September 1984 in no. 23, en vanaf 1993 ook in no., 25

Wie woonden er voor u?

Vorige bewoners nr 23: Luitzen Brouwer en Antje van der Wal Aaltje van der Wal wed. van Pieter Hagen 1938 Jan de Jong 1951 eigenaar verhuurd aan Engbert Bos Sake Mulder en Aukje Mulder 1957 Durk en Limmy Hoekstra 1984 Bewoners nr 25: Wiebe de Vent, Meine Wemer (vrachtrijder) Ruurd Dijkstra, inseminator, Jan Russen vroeger (Russchen)?

Waarom woont u hier?

Woonde al in Makkinga op Wemeweg 9 bij mijn ouders van 1961 tot 1984. Zocht een eigen huis in Makkinga om te gaan samenwonen.

Welke hobby(s) worden er door u en/of uw medebewoners beoefend?

van DurkDurk: Honde verzorgen, tuinieren - knutselen - computeren. Limmy: Breien - toneelspelen - computeren.

Welke taal wordt er gesproken?

Nederlands, Fries en Stellingwerfs

Verhalen en anekdotes

Vroeger lag er erfdienstbaarheid op perceel 25 dit ten behoeve om op de landerijen te komen, die achter het huis lagen. Ook om de kolenboer op nr. 29 te bevoorraden. Dienstbaar was ten goede van de Nederlandse Hervormde Kerk met een legges van 1 gulden per jaar.

Bijzonderheden van deze woning

d2Twee onder een kap woning In sept. 1984 een deel van 2 onder een kap gekocht nr 23. In 1995 deel nr. 25 er bij gekocht. Eerste bouw in 1848 door de familie Lyklema uit Nijeberkoop ten behoeve van dierenopslag. Grondbelasting register 1810-1832 en 35 geregistreerd deel 33 Polio 60 nr. 610 Dagregister 124 en nr. 828 kadastrale nummers sekte E1992.2177 gemeente Makkinga In 1957 nieuwe muren en kap op de woning (dakpannen van fabriek uit Donkerbroek)