verkorte notulen alg. ledenve

Op 14 juli 2022 is de ALV van de Historische Vereniging Makkinga gehouden in het Grietenijhus te Makkinga.

De zaal was goed gevuld met genodigden, er is geen presentielijst bijgehouden.

De vergadering is volgens agenda gevoerd.

De kascontrole heeft plaatsgevonden. De administratie zag er goed uit.

De voorzitter behandeld de lopende zaken en geeft antwoord op diverse vragen uit de zaal

 Na de vergadering is er een spreker en gezellig samenzijn