Bercoperweg 48 8423TS

Huidige bewoners, uw geboortedatum en beroep

Alle Donker - Gepensioneerd en Geertje Donker de Haan 

Sinds welk jaar woont u hier

1973

Wie woonden er voor u?

Sijbrand Donker Jan Donker Keimpelina Donker Johannes en Griet Houwer

Waarom woont u hier?

vanwege beëindiging Boerenbedrijf in Donkerbroek.

Welke hobby(s) worden er door u en/of uw medebewoners beoefend?

Alle timmeren, tuinieren, volksdansen. Geertje breien en zang. Beiden pakken graag de fiets.

Welke taal wordt er gesproken?

Beiden Fries en Alle ook Stellingwerfs