Kuinderweg 3, 8423 VB

Ruilverkaveling boerderij gebouwd in 1970 door de Fam. van der Berg.

Huidige bewoners, uw geboortedatum en beroep

Sjaak Dobbe, melkveehouder, Marianne Dobbe-Veerenhuis, hoofd kalver opfok,  Jennie Dobbe, student vastgoed en makelaardij in Groningen, Denise Dobbe, student I.P.O. te Zwolle,  John Dobbe, MBO Leeuwarden, landbouwschool, Julia Dobbe, mavo-havo Stellingwerf college.

Sinds welk jaar woont u hier

Wij als gezin in 1999, Jaap en Dora Dobbe met kinderen Wim, Gerard, Jacqueline en Sjaak sinds 1982

Wie woonden er voor u?

Willem en Jantje van der Berg, met kinderen Thea, Fedde en Aly

Waarom woont u hier?

Familie Dobbe had drie zonen die allen in de melkveehouderij verder wilden. Op hun vorige plaats in Kelpen-Oler waren daar niet de mogelijkheden voor, die hier wel lagen.

Welke hobby(s) worden er door u en/of uw medebewoners beoefend?

Sjaak, op vakantie gaan en lezen Marianne, pilates en luister graag naar muziek Jennie, sporten en uitgaan Denise, gitaarspelen en waterclubben John, drummen en trekkers Jullie, keyboard spelen, tekenen en korfballen (in Donkerbroek)

Welke taal wordt er gesproken?

Nederlands

Verhalen en anekdotes

Achter de boerderij ligt een oude zandwinput, waar zand is gewonnen voor de verkaveling van deze polder. De meanders van de Kuunder (Tjonger) zijn daarmee gedempt. Maar ook voor ondergrond voor diverse wegen. Het is een natuurgebied.

Bijzonderheden van deze woning

Een typisch jaren 70 woning, de naam van de plaats in "De Olde Kuunder".

Overige foto’s