Laagduurswoude 14 8423VN

Ons huis is niet veel veranderd.

Huidige bewoners, uw geboortedatum en beroep

Jan Bakker,  gepensioneerd (technisch ambtenaar)

Roely Bakker - de Jonge, gepensioneerd (administratief medewerker)

Sinds welk jaar woont u hier

1978

Wie woonden er voor u?

Familie Post.

Waarom woont u hier?

Voor zijn werk moest Jan binnen een straal van 5 km van de werkplaats wonen. De werkplaats was in 1978 gevestigd in Oosterwolde. Enkele jaren later verhuisde de werkplaats naar Gorredijk maar toen was de eis van 5 km vervallen.

Wanneer en waar heeft u nog meer in Makkinga gewoond?

Niet van toepassing.

Welke hobby(s) worden er door u en/of uw medebewoners beoefend?

Jan houdt geiten. Nederlandse Landgeiten, een oud ras. Hij is keurmeester voor dit ras. Verder hebben we kippen, (Twents Hoen en Barnevelder Kriel) en sierduiven, (Nederlandse Hoogvliegers) Roely is lid van Letterstreken. Een groep die verhalen en gedichten in het Stellingwarfs schrijft. Ze is lid van het platform 'Bekieketmar', en doet af en toe iets voor de Historische Verening Makkinge e.o. Handwerken en lezen.

Welke taal wordt er gesproken?

Stellingwarfs en Nederlands

Verhalen en anekdotes

Toen wij hier kwamen wonen was de mooie beukenlaan tegenover ons nog in gebruik bij de schooljeugd. De laan was een verbinding tussen Laagduurswoude en Veneburen. Hij werd doorsneden door de weg Wolvega Oosterwolde en was officieel afgesloten. De provincie heeft de sloten dieper gemaakt en de stenen werden uit de weg gehaald. Nu wordt de laan niet meer gebruikt. Afgesloten door Staatsbosbeheer.

Bijzonderheden van deze woning

Het exacte bouwjaar van de woning is ons niet bekend. De gemeentelijke administratie geeft 1976. (Waarschijnlijk een vergissing. In dat jaar heeft de vorige bewoner een bouwvergunning gekregen voor een nieuw te bouwen woning in het dorp.) Het is een oud boerderijtje, verbouwd tot bungalow. In 1978 zat de oude poepdoos nog in het achterhuis, samen met het kolenhok. Het was daar zo donker dat de kinderen het -het zwarte gat- noemden. Er was een zolder boven de woonkamer. De zolder was te bereiken via een ladder, een 'brug' van drie planken breed en drie kruipgaten. De kavel is ongeveer 65 are.

Overige foto’s