Laagduurswoude 18 8423 VN

We hebben het oude woudhuisje in 2003 vervangen door een Zweeds huis.

Huidige bewoners, uw geboortedatum en beroep

Lidie Hulst,  docent biologie / auteur Willem Visser,  bioloog / adviseur ruimtelijke ontwikkeling

Sinds welk jaar woont u hier

sinds 1994, van 1997 tot 2015 met onze twee dochters Loes en Floor

Wie woonden er voor u?

Siep en Anja de Vries met hun twee dochters Petra en Inge

Waarom woont u hier?

Een eigen huis, een plek onder de zon in het buitengebied. Dicht bij Oosterwolde.

Wanneer en waar heeft u nog meer in Makkinga gewoond?

nvt

Welke hobby(s) worden er door u en/of uw medebewoners beoefend?

Wandelen in en genieten van de natuur. Fotografie. Lezen. Motorrijden.

Welke taal wordt er gesproken?

nederlands

Verhalen en anekdotes

In de tijd dat we hier wonen veel energie gestoken in het leefbaar houden van het platteland. Geijverd voor aanleg riolering, behoud oversteek N351, nieuw wegdek Laagduurswoude, aanleg tunnel N381 en nu de aanleg van glasvezel.

Bijzonderheden van deze woning

Het huis komt inderdaad uit Zweden en is bijzonder goed geïsoleerd en heeft een fijn binnenklimaat.