Lyclamaweg 38 8423TD

Huidige bewoners, uw geboortedatum en beroep

Bouw- en aannemingsbedrijf J. Lemstra en Zn.

Sinds welk jaar woont u hier

1945

Wie woonden er voor u?

Fam. J. Lemstra - S. Lemstra-Bakker hun kinderen Sjouke en Afke. Fam. Jongsma en daarvoor fam H.A. Betten

Welke taal wordt er gesproken?

Fries, Stellingwerfs en Nederlands

Overige foto’s