80 jaar Sportclub, UUT DE OOLDE DEUZE 347

UUT DE OOLDE DEUZE ( 347) deur Jan Oosterhof.
80 jaar Sportclub Makkinga
80 Jaar terug, dan komen we in 1936. In dat jaar werd besloten tot samenvoeging van de toen bestaande voetbal- en korfbalverenigingen. De naam werd Sportclub.
Van de beginjaren van Sportclub Makkinga was maar weinig op papier terug te vinden. Omstreeks 1927 was een eerste poging gedaan om een voetbalvereniging op te richten. Als voetbalveld diende een heideveld aan de Balkweg, de heide moest wel met man en macht in orde gebracht worden, maar de animo verflauwde.
In 1928 werd een nieuwe poging ondernomen door de onderwijzer Bosma. De naam van de vereniging werd “Klein Maar Dapper”. Er werd een lijstcollecte gehouden ten behoeve van de aankoop van een bal. Deze kostte toen 6 gulden en 75 cent. Het terrein was een zandvlakte in de Veneburen nabij de boerderij waar later de familie Boverhof woonde (nu Oonk).
De voetballers moesten zelf de doelpalen en deklat meenemen. De clubkleuren waren (toen al); geel-zwart.
Op een stuk heide aan het Bûterheideveld speelde ook een team en op het Oost voetbalde men onder de naam VIOS (Voetbal Is Ons Spel).
Maar langzamerhand werden deze buurtteams opgeheven.

In 1930 werd uit de leden een bestuur gekozen. De heer A. Siebesma werd voorzitter, A.J. Cats secretaris en J. Jongedijk penningmeester. De naam van de vereniging werd MVC ( Makkingaster Voetbal Club). De heer Wiebe Schurer stelde een stuk land achter de kerk en school beschikbaar. Zondags voor de wedstrijden moest het terrein wel bespeelbaar gemaakt worden. Dat betekende: mest van koeien of varkens verwijderen, mollenbulten “slichten”, lijnen van zand maken en doelpalen plaatsen.
De netten waren van touw. Wedstrijden werden gespeeld tegen verenigingen uit omliggende dorpen. MVC trad toe tot de Friese Voetbalbond, maar men mocht niet spelen onder de naam MVC. Het werd de naam Makkinga. Men begon in de derde klasse.
In 1935 werd met twee teams aan de kompetitie meegedaan.

Dit was het voetbal, maar er werd ook al gekorfbald.

In 1934 werd er gespeeld op een terrein van Jan T. de Boer op het Oost en op initiatief van de dames M. Nienhuis, W. Schipper en de heren J. Haanstra en Joh. de Boer werd een vergadering belegd om te komen tot het oprichten van een korfbalvereniging.
Men begon met 26 leden. Financiele steun kwam van mevrouw Pool en als leider fungeerde meester De Zee.
In 1936 was er een gebrek aan heren korfballers. Het bestuur stelde zich in verbinding met het voetbalbestuur en op 17 mei 1936 vond in Hotel Schurer een gecombineerde vergadering plaats met als voorstel een samenvoeging van beide verenigingen. De “geboorte” van Sportclub Makkinga was een feit. Een nadeel was dat beide sporten op hetzelfde terrein beoefend werden.
Voorzitter werd Andries J. Cats, Johannes de Boer secretaris en Jaap Slofstra, penningmeester.
De eerste jaren waren niet de gemakkelijkste. We zaten toen midden in de crisisjaren voor de oorlog en tijdens jaren 1940-1945 werden leden onder de wapenen geroepen. In 1945 kon b.v. trainer Lageveen uit Gorredijk niet meer op de fiets in Makkinga komen door een gebrek aan ... fietsbanden.

Uit “50 jaar Sportclub Makkinga 1936 – 1986”.
Op zondag 13 november werd bij “even anschoeven” aandacht aan Sportclub geschonken met als gasten: Jeen Hofstee, Pieter Stelma en Jacob Nijholt (Sportclub-archief). Jammer was wel, dat er zo weinig mensen op af kwamen.