Oolde deuze 375

UUT DE OOLDE DEUZE – 375.
50 JAAR GELEDEN.

Uit de Nieuwe Ooststellingwerver van november 1968 haalde ik het volgende artikeltje:

De vorige week was het de laatste maal dat vrachtrijder W. Menger uit Boyl op z’n route Boyl-Gorredijk v.v. de plaats Makkinga aandeed. In vroeger jaren begon de heer Menger met paard en wagen als vrachtrijder, waarbij hij ook nog varkensvervoer verrichtte van Makkinga naar Wolvega.
In 1925 stapte hij van paard en wagen over op een auto. Toendertijd kostte de benzine nog slechts 3 cent per liter!
In de tweede wereldoorlog moest weer worden overgeschakeld op paard en wagen. Na die donkere tijd kwam er weer een auto op de weg.
De Vereniging van Neringdoenden en Dorpsbelang meenden, dat dit afscheid niet in stilte voorbij mocht gaan. Daarom werd aan deze vrachtrijder – die zich altijd tot volste vertrouwen van z’n cliënten van z’n werk heeft gekweten – een prachtig bloemstuk overhandigd door de afgevaardigde van bovengenoemde verenigingen, de heer Tj. de Groot, onder het uitspreken van welgemeende dankwoorden.

Op 1 januari 1968, telde Makkinga 890 inwoner.
De zuivelfabriek gaf werkgelegenheid en er waren twee kruidenierszaken, twee slagerijen, twee bakkers, twee schilders, een drogist, een kapper, twee smederijen, een timmerbedrijf, een textielzaak, een transportbedrijf, een cafetaria, een hotel café restaurant, een Bank en een postkantoor.
De boerderij van Bruins in de Veneburen brandde af,
Weijert Zeephat werd gehuldigd omdat hij 95 jaar oud werd en
er kwam een nieuw Groene Kruis gebouw.
Muziekvereniging Crescendo behaalde in Sneek op een concours een eerste prijs en
Sportclub kreeg een stenen clubgebouw.
In 1969 werd het nieuwe sportveldencomplex geopend.

Uit de Friese Koerier van 26 juli 1968.
Bouw begint nog deze herfst van het nieuwe Groene Kruisgebouw. De inwoners hebben volop reden om tevreden te zijn. Na lange tijd van onzekerheid kwam geheel onverwacht het bericht, dat het rijk ook haar steentje wil bijdragen aan dit gebouw. Ook de gemeenteraad besloot medewerking te verlenen, door het garant stellen voor rente en aflossing van een lening. Makkinga heeft als centrumplaats van de vereniging Het Groene Kruis een wat eigenaardige positie ingenomen. Er was al een verouderde zusterwoning met magazijn en het consultatie-bureau bleef bij dokter aan huis, terwijl buurtdorpen al een Groene Kruisgebouw hadden.
Toen er een nieuwe wijkzuster kwam, moest het huis eerst drastisch opgeknapt worden of er kwam een nieuw gebouw. In overleg met het bestuur van het dorpshuis werd besloten om het wijkgebouw aan het dorpshuis vast te bouwen. Dat zou de kosten drukken. Het gebouw zou 65.000 gulden moeten kosten. 10% moest de bevolking bijeen brengen, wat met vlag en wimpel was geslaagd. In 1969 kwam het gereed.
Het gebouw heeft er dus 48 jaar gestaan.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.