homeheader

Jaarvergadering 2020

Op maandag 2 maart 2020 was er weer de jaarlijkse ledenvergadering, 

 

De Agenda is als volgt:

*Opening door de voorzitter

*Ingekomen stukken/ mededelingen

* samenstelling bestuur HVM / benoeming bestuursleden

*Notulen en jaarverslag

*Financieel verslag (2018+ 2019)

*Verslag kascommissie

*Wat verder ter tafel komt

- Makkingaaster Merke

- website

- Plaatjes actie Albert Hein

- voortzetting Makkinga Mozaiek Samen

*Rondvraag

*Sluiting

Voor het programma na de pauze hebben we een spreker die ons meeneemt in de bouwwereld van Makkinga en omstreken.

Help mee!

Een beeldbank is natuurlijk nooit compleet. We doen ons best zoveel mogelijk te publiceren. Heeft u nog foto's die gebruikt mogen worden voor de beeldbank? Neem dan contact met ons op.

Lid worden

Lid worden?