Bercoperweg 1 8423 TN

Foto Tresoar plus minus 1980

Huidige bewoners, uw geboortedatum en beroep

Lammert van der Sluis, slager en Roelie van der Sluis-Stroband,  (Lammert zijn rechter en linkerhand)

Sinds welk jaar woont u hier

Sinds juli 1976 met zoons Menno en Mathijs; Erik is hier geboren.

Wie woonden er voor u?

Fam Piet van der Kamp

Waarom woont u hier?

De slagerij overgenomen.

Wanneer en waar heeft u nog meer in Makkinga gewoond?

nvt

Welke hobby(s) worden er door u en/of uw medebewoners beoefend?

Lammert beoefent de damsport en houdt van tuinieren. Roelie was meer aan het breien, naaien en lezen. Jammergenoeg lukt dit haar nu niet meer. (slechtziend.)

Welke taal wordt er gesproken?

Fries

Verhalen en anekdotes

Door dat we zelf slachten, ging er zo nu en dan wel eens een koe of varken er vandoor, het dorp in.

Bijzonderheden van deze woning

De woning was tot 2011 woon- en winkelpand. Het pand is rond +/- 1900 gebouwd, er moet in het begin een gedeelte van Het Groene Kruis in gevestigd zijn geweest. Samen met een of twee huishoudings. Later is het een slagerij geworden. Eerst (Fam. Waldus), later Piet van der Kamp. En in 1976 wij dus. De oppervlakte van het pand is 5.98 are. Het pand is verschillende keren verbouwd. Stukje bij aan, schuur tot woning, In 1976 was de winkel 15 m2 inclusief koelcel. In 1977 is de winkel verbouwd tot 30 m2 incl. koelcel. In 2011 is het huis verbouwd tot woonhuis. (door brand in het bedrijfsgedeelte)