Brink 3 8423 TE

recente foto

Huidige bewoners, uw geboortedatum en beroep

Derkje Rauwerda - Veltman, instructrice EHBO / BHV / LEH / reanimatie Piet Rauwerda, assurantie tussenpersoon Johan Rauwerda, zzp bouw en dienstverlening

Sinds welk jaar woont u hier

1982

Wie woonden er voor u?

In de woning die er daarvoor stond (afgebroken in ±1977) woonde de fam. Flokstra.

Waarom woont u hier?

Werk: Tuinbouwschool Frederiksoord

Wanneer en waar heeft u nog meer in Makkinga gewoond?

n.v.t.

Welke hobby(s) worden er door u en/of uw medebewoners beoefend?

postzegels / motorrijden / creatieve vaardigheden / wandelen

Welke taal wordt er gesproken?

Liwadders

Bijzonderheden van deze woning

in ± 1980 gebouwd als nieuwbouw in oude stijl.