Brink 07 8423TE

Huidige bewoners, uw geboortedatum en beroep

Sytze en Esther Veenstra en hun kinderen Elise en Beent.

Wie woonden er voor u?

Familie K. Jongedijk

Waarom woont u hier?

Mooie plek

Welke hobby(s) worden er door u en/of uw medebewoners beoefend?

Tuinieren en klussen met van alles wat.

Welke taal wordt er gesproken?

Fries/Nederlands

Bijzonderheden van deze woning

Pastorie achtige woning