Ceresstraat 2 8423 SC

Huidige bewoners, uw geboortedatum en beroep

Sjef (J.E.J.W.) Lemmens. Vertegenwoordiger / Akkerbouwer Rianne (A.J.A.M.) Lemmens- Muskens. Administratief medewerkster / Akkerbouwer

Sinds welk jaar woont u hier

2014

Wie woonden er voor u?

Wout Lemmens en Hanna Lemmens- Edema

Waarom woont u hier?

In 2013 is onze zoon Mark verongelukt op onze boerderij op Buterheideveld 26. Deze boerderij is in 2014 verkocht aan Familie Otten. We hebben toen een agrarisch bedrijf gekocht nl. Bercoperweg 53B. Daar zijn Wout en Hanna gaan wonen. Sjef en Rianne zijn toen op Ceresstraat 2 gaan wonen.

Wanneer en waar heeft u nog meer in Makkinga gewoond?

In 1992 zijn Sjef, Rianne, Wout 8-12-1984 en Mark 19-8-1986 van Tilburg verhuisd naar de melkveehouderij op Buterheideveld 26. Sjef en Rianne verhuisden in 2014 naar Ceresstraat 2 Mark is in 2013 overleden. Wout is in 2010 gaan samenwonen met Hanna Edema in Oosterwolde. Wout en Hanna hebben eind 2013 Ceresstraat 2 gekocht.

Welke hobby(s) worden er door u en/of uw medebewoners beoefend?

Sjef: Oude tractoren en klaverjassen Rianne: Fietsen, wandelen, lezen, klaverjassen

Welke taal wordt er gesproken?

Nederlands