Ceresstraat 3; 8423 SC

Huidige bewoners, uw geboortedatum en beroep

Willem Sloot  Veehouder

Aafje Sloot-van de Boer. Huisvrouw, oppasoma en mantelzorger voor mijn vader vanaf 2002.

Sinds welk jaar woont u hier

2006

Wie woonden er voor u?

Van 2001 tot juni 2006; Frans Franken en Els Duisenberg (verhuisd naar Waalwijk)

Waarom woont u hier?

Onze zoon werd opvolger op de boerderij. Bercoperweg 59, vandaar zijn wij verhuisd en in het dorp gaan wonen in 2006.

Wanneer en waar heeft u nog meer in Makkinga gewoond?

Bercoperweg 59 van 1969 tot 2006

Welke hobby(s) worden er door u en/of uw medebewoners beoefend?

Aafje; Zangvereniging, handwerken, tuinieren, oppassen.

Willem; Klaverjassen. De boerderij is zijn grootste hobby.

Welke taal wordt er gesproken?

Stellingwerfs

Verhalen en anekdotes

De naam -Ceresstraat- is bedacht door wijlen Albert Gorter. Vroeger was het hier weiland. Het laatst in gebruik van fam. T. Oord. Alle woningen op de Ceresstraat zijn in een keer gebouwd in 2001, door projectontwikkeling Vertia. Ceres is de godin van de landbouw en vroeger stond aan de Bercoperweg een boerderij waar Ceres op een groot hek geschilderd was.

Bijzonderheden van deze woning

Het is een vrij nieuwe woning. Bouwjaar 2001. De garagedeur is vervangen voor 2 smalle ramen.