Lyclamaweg 15

Huidige bewoners, uw geboortedatum en beroep

Fokje Bles ( geboren 1-10-1933 en voorheen Tjalling Bles geboren op 1-10-1933 en overleden op 19-4-2015)

Sinds welk jaar woont u hier

1981

Wie woonden er voor u?

Ep en Lena Wemer-de Vent en 3 kinderen. Zij zijn naar de Meester Bergsmastraat verhuisd. Ep was chauffeur bij de C.L.M. Hierin was tot juli 1967 het kantoor van de C.A.V. gevestigd, na overname door C.L.M. te Meppel heeft het een woonbestemming gekregen

Waarom woont u hier?

We woonden in de dienstwoning op Buterheideveld 19 A tot het bedrijf werd opgeheven. We wilden graag in Makkinga blijven.

Wanneer en waar heeft u nog meer in Makkinga gewoond?

Van 1971 tot 1981 op Buterheideveld 19A

Welke hobby(s) worden er door u en/of uw medebewoners beoefend?

( ingevuld 5-2-2016 ) Vrijwilliger Oold Ark en bestuurslid soos

Welke taal wordt er gesproken?

Fries en ABN

Verhalen en anekdotes

Na Oene en Tryxt woonden Albert en Elly Gorter op nr. 13. Daarna Fam. Bert-Jan Westerlaan met Annelore en 3 kinderen.

Bijzonderheden van deze woning

In 1981 stond het al enkele jaren leeg en was het een beetje uitgeleefd. Het was de bedrijfswoning van de C.L.M., de Coperatieve Landbouwbank Meppel,