Lyclamaweg 21 8423TD

eerste foto 2017 tweede omstreeks 1972.

Huidige bewoners, uw geboortedatum en beroep

Ate Mulder, van beroep  veehaandeler

Sinds welk jaar woont u hier

1971

Wie woonden er voor u?

Jacobje Mulder-Bijstra 20-04-1916 * 27-01-1998 Andries Mulder 9-03-1916 * 13-01-1987 Jacob Mulder 25-09-1881 * 15-01-1974 Tot 1971: Fam. Albert Gorter - Elly Gorter-de Hoop en heur kiender Joke, Hans en Kees

Waarom woont u hier?

Broer Jacob trouwde en nam de boerderij van mien oolders over. Ik bin doe mit Heit, Va en Moeke hier naor toe verhuusd. Mooie bi'jkomstighied was dat Beppe Jantje Bijstra-Oosterhof recht tegenover woonde, zodat ze mooi op heur eigen wonen blieven kon. (Op. no. 36) Doe ze ziek wodde, het ze nog aanderhalf jaor bi'j oons inwoond.

Hiel apart was dat dit huus mit dezelde indeling, mar dan in spiegelbeeld bouwd was, zodat alles geliek paste - vloerbedekking

gedienen etc.

 

Wanneer en waar heeft u nog meer in Makkinga gewoond?

Middelburen 4 - Makkinge 131 a van 1952 tot 1971

Welke hobby(s) worden er door u en/of uw medebewoners beoefend?

Now bin'k nog bestuurslid van de Historische Verening Makkinge e.o.- Lid van de Letterstreken (kultureel schrieven in et Stellingwarfs) Mit anzet geven van et platform Bekiek et Mar, en hole hobbymaotig wat peerden en een katte.

Welke taal wordt er gesproken?

Stellingwarfs

Verhalen en anekdotes

Et Perceel is indertied mit beparkte handleiding kocht,- Mien doemaolige warkgever Hendrik A Betten (direkteur Raiffeisenbaank) het et doe-der-tied naemens mi'j kocht veur roem dattigduzend gulden. Et wodde veild in opdracht van S.B.L. (Stichting Beheer Landbouwgronden.) Een mitvaler was dat de hokken aachter nommer 19 d'r ok bi'j heurden. Gorter wol dissen graeg terogge kopen. Deur ziekte is dit niet wodden, Gorter is hasems overleden. In et eerste jaor hewwe hier nog mulken (mit toestemming van de ruilverkaveling.) D'r weren diepe driefmestgruppen mit roosters. Dissen hewwe ondiepe maekt mit balken van Jan Bokje. D'r mos wel stro onder de koenen.

Bijzonderheden van deze woning

Was indertied een boereri'je. In de koestal stonnen twaelf koenen op de lange riegel en zesse d'r tegenover; en d'r konnen nog viere tegenover de inpandige huj'kappe staon. D'r stief tegen an (zelde binnenmure) was een varkenshokke. De stal en de huj'kappe bin deur de jaoren henne ofbreuken. Et varkenshokke dot now dienst as peerdeverblief. In 1995 het d'r een anbouw plak vunnen, mit daorin een slaopkaemer ,badkaemer en w..c.

Overige foto’s